sponsorzy

sponsor2.jpg

Media

Extraliga
Terminarz drużyny Extraliga

KOL MSC Data Czas Gospodarz   GościeWYN.
1 Hala 28.10.2018 16:30 h Budrem - ZZ Polska Miedź4 - 0
1 - 0
1 Hala 28.10.2018 17:15 h Budowlani-Paździoch - ZZPD Rudna1 - 12
0 - 2
1 Hala 28.10.2018 18:00 h ZZPPM HMG - Bizpol2 - 4
1 - 2
1 Hala 28.10.2018 18:45 h Inevo/Fuego Team - Sobota SWS Invest2 - 3
1 - 3
1 Hala 28.10.2018 19:30 h Locus - MProjekt3 - 1
2 - 0
2 Hala 04.11.2018 18:00 h Bizpol - Budowlani-Paździoch8 - 3
3 - 2
2 Hala 04.11.2018 18:45 h ZZPD Rudna - Budrem3 - 1
1 - 0
2 Hala 04.11.2018 19:30 h MProjekt - ZZPPM HMG1 - 11
0 - 4
2 Hala 04.11.2018 20:15 h ZZ Polska Miedź - Inevo/Fuego Team3 - 3
1 - 1
2 Hala 04.11.2018 21:00 h Sobota SWS Invest - Locus8 - 0
2 - 0
3 Hala 11.11.2018 16:30 h ZZPPM HMG - Budowlani-Paździoch8 - 1
5 - 0
3 Hala 11.11.2018 17:15 h Locus - ZZ Polska Miedź5 - 5
2 - 4
3 Hala 11.11.2018 18:00 h Inevo/Fuego Team - ZZPD Rudna1 - 5
0 - 3
3 Hala 11.11.2018 18:45 h Budrem - Bizpol3 - 5
1 - 2
3 Hala 11.11.2018 19:30 h MProjekt - Sobota SWS Invest2 - 2
1 - 2
4 Hala 02.12.2018 17:30 h Bizpol - Inevo/Fuego Team4 - 1
3 - 1
4 Hala 02.12.2018 18:15 h ZZPD Rudna - Locus3 - 1
1 - 0
4 Hala 02.12.2018 19:00 h Sobota SWS Invest - ZZPPM HMG1 - 2
1 - 1
4 Hala 02.12.2018 19:45 h ZZ Polska Miedź - MProjekt9 - 0
4 - 0
4 Hala 02.12.2018 20:30 h Budowlani-Paździoch - Budrem4 - 9
2 - 5
5 Hala 16.12.2018 16:30 h ZZPPM HMG - Budrem3 - 4
2 - 2
5 Hala 16.12.2018 17:15 h Sobota SWS Invest - ZZ Polska Miedź1 - 1
0 - 0
5 Hala 16.12.2018 18:00 h Inevo/Fuego Team - Budowlani-Paździoch15 - 5
5 - 2
5 Hala 16.12.2018 18:45 h MProjekt - ZZPD Rudna4 - 10
2 - 8
5 Hala 16.12.2018 19:30 h Locus - Bizpol3 - 4
6 Hala 22.12.2018 17:30 h ZZ Polska Miedź - ZZPPM HMG5 - 1
2 - 0
6 Hala 22.12.2018 18:15 h Budrem - Inevo/Fuego Team3 - 1
0 - 1
6 Hala 22.12.2018 19:00 h ZZPD Rudna - Sobota SWS Invest2 - 0
0 - 0
6 Hala 22.12.2018 19:45 h Bizpol - MProjekt4 - 4
1 - 1
6 Hala 22.12.2018 20:30 h Budowlani-Paździoch - Locus3 - 4
1 - 2
7 Hala 29.12.2018 19:15 h Sobota SWS Invest - Bizpol5 - 0
3 - 0
7 Hala 30.12.2018 15:30 h MProjekt - Budowlani-Paździoch8 - 3
3 - 2
7 Hala 30.12.2018 16:10 h ZZPPM HMG - Inevo/Fuego Team1 - 6
0 - 2
7 Hala 30.12.2018 16:50 h ZZ Polska Miedź - ZZPD Rudna2 - 11
0 - 6
7 Hala 30.12.2018 17:35 h Locus - Budrem1 - 2
0 - 2
8 Hala 06.01.2019 15:30 h Inevo/Fuego Team - Locus6 - 3
3 - 0
8 Hala 06.01.2019 16:15 h ZZPD Rudna - ZZPPM HMG4 - 1
3 - 0
8 Hala 06.01.2019 17:00 h Bizpol - ZZ Polska Miedź7 - 2
5 - 0
8 Hala 06.01.2019 17:45 h Budrem - MProjekt7 - 0
2 - 0
8 Hala 06.01.2019 18:30 h Budowlani-Paździoch - Sobota SWS Invest3 - 12
2 - 4
9 Hala 13.01.2019 16:15 h ZZPPM HMG - Locus7 - 1
4 - 1
9 Hala 13.01.2019 17:00 h MProjekt - Inevo/Fuego Team4 - 11
1 - 4
9 Hala 13.01.2019 17:45 h ZZPD Rudna - Bizpol3 - 2
2 - 1
9 Hala 13.01.2019 18:30 h ZZ Polska Miedź - Budowlani-Paździoch12 - 2
5 - 1
9 Hala 13.01.2019 19:15 h Sobota SWS Invest - Budrem0 - 3
0 - 2
10 Hala 20.01.2019 18:15 h Bizpol - ZZPPM HMG5 - 2
1 - 0
10 Hala 20.01.2019 19:00 h MProjekt - Locus9 - 3
4 - 1
10 Hala 20.01.2019 19:45 h Sobota SWS Invest - Inevo/Fuego Team1 - 1
1 - 0
10 Hala 20.01.2019 20:30 h ZZ Polska Miedź - Budrem2 - 6
0 - 3
10 Hala 20.01.2019 21:15 h ZZPD Rudna - Budowlani-Paździoch5 - 0
v - o
11 Hala 27.01.2019 14:30 h ZZPPM HMG - MProjekt3 - 5
1 - 1
11 Hala 27.01.2019 15:15 h Budowlani-Paździoch - Bizpol4 - 20
1 - 4
11 Hala 27.01.2019 16:00 h Locus - Sobota SWS Invest3 - 4
1 - 1
11 Hala 27.01.2019 16:45 h Inevo/Fuego Team - ZZ Polska Miedź9 - 0
3 - 0
11 Hala 08.02.2019 18:00 h Budrem - ZZPD Rudna1 - 3
1 - 0
12 Hala 03.02.2019 15:15 h Bizpol - Budrem1 - 1
0 - 0
12 Hala 03.02.2019 16:00 h ZZPD Rudna - Inevo/Fuego Team5 - 4
3 - 1
12 Hala 03.02.2019 16:45 h ZZ Polska Miedź - Locus30 - 4
14 - 0
12 Hala 03.02.2019 17:30 h Sobota SWS Invest - MProjekt12 - 2
6 - 0
12 Hala 03.02.2019 18:15 h Budowlani-Paździoch - ZZPPM HMG0 - 17
0 - 5
13 Hala 10.02.2019 15:00 h Locus - ZZPD Rudna1 - 17
0 - 4
13 Hala 10.02.2019 15:45 h Inevo/Fuego Team - Bizpol3 - 1
1 - 0
13 Hala 10.02.2019 16:30 h MProjekt - ZZ Polska Miedź6 - 3
3 - 2
13 Hala 10.02.2019 17:15 h ZZPPM HMG - Sobota SWS Invest1 - 3
1 - 2
13 Hala 10.02.2019 18:00 h Budrem - Budowlani-Paździoch9 - 0
7 - 0
14 Hala 17.02.2019 18:15 h Budrem - ZZPPM HMG8 - 2
3 - 0
14 Hala 17.02.2019 19:00 h ZZPD Rudna - MProjekt12 - 4
6 - 2
14 Hala 17.02.2019 19:45 h ZZ Polska Miedź - Sobota SWS Invest2 - 4
0 - 3
14 Hala 17.02.2019 20:30 h Bizpol - Locus5 - 0
V - O)
14 Hala 17.02.2019 21:15 h Budowlani-Paździoch - Inevo/Fuego Team0 - 14
0 - 8
15 Hala 24.02.2019 14:30 h Locus - Budowlani-Paździoch8 - 3
3 - 0
15 Hala 24.02.2019 15:15 h MProjekt - Bizpol5 - 6
3 - 4
15 Hala 24.02.2019 16:00 h Sobota SWS Invest - ZZPD Rudna2 - 2
2 - 1
15 Hala 24.02.2019 16:45 h Inevo/Fuego Team - Budrem1 - 2
1 - 2
15 Hala 24.02.2019 17:30 h ZZPPM HMG - ZZ Polska Miedź3 - 0
1 - 0
16 Hala 03.03.2019 14:30 h Inevo/Fuego Team - ZZPPM HMG7 - 5
1 - 4
16 Hala 03.03.2019 15:15 h ZZPD Rudna - ZZ Polska Miedź13 - 1
4 - 1
16 Hala 03.03.2019 16:00 h Budrem - Locus13 - 2
6 - 1
16 Hala 03.03.2019 16:45 h Bizpol - Sobota SWS Invest4 - 7
2 - 3
16 Hala 03.03.2019 17:30 h Budowlani-Paździoch - MProjekt2 - 8
0 - 3
17 Hala 10.03.2019 17:15 h ZZPPM HMG - ZZPD Rudna0 - 5
V - O
17 Hala 10.03.2019 18:00 h Locus - Inevo/Fuego Team4 - 8
2 - 4
17 Hala 10.03.2019 18:45 h ZZ Polska Miedź - Bizpol1 - 7
0 - 2
17 Hala 10.03.2019 19:30 h MProjekt - Budrem4 - 7
1 - 4
17 Hala 10.03.2019 20:15 h Sobota SWS Invest - Budowlani-Paździoch6 - 1
4 - 1
18 Hala 16.03.2019 00:00 h Budrem - Sobota SWS Invest0 - 5
v - o
18 Hala 16.03.2019 15:30 h Locus - ZZPPM HMG0 - 5
v - o
18 Hala 16.03.2019 16:15 h Budowlani-Paździoch - ZZ Polska Miedź4 - 9
2 - 5
18 Hala 16.03.2019 17:00 h Inevo/Fuego Team - MProjekt11 - 9
3 - 6
18 Hala 16.03.2019 18:00 h Bizpol - ZZPD Rudna2 - 1
2 - 0


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Extraliga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Kamil Kaczmar ZPD 29
2 Andrzej Koryciński ZPD 19
3 Michał Morawski BIZ 17
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Hubert Dęga GPK 1
- Patryk Filipiak ZZP 1
- Daniel Rząd Kłu 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Wiktor Kobiela ZZP 3
2 Maciej Krzemień FUE 2
- Andrzej Koryciński ZPD 2
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Wojciech Knoski BIZ 1
- Marcin Zdziechowicz FUE 1
- Patryk Kozłowski SOB 1

Extraliga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Miłosz Jóźwiak MER 33
2 Alan Furman Yy 19
3 Paweł Kondratyk PWI 18
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Janusz Kłonowski MPR 1
- Marek Drużkowski WM 1
- Michał Mackiewicz BIN 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Alan Furman Yy 3
2 Michał Szmaciński BUD 2
- Piotr Zalewski MPR 2
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Krzysztof Golba WM 1
- Kamil Reinholz BIN 1
- Piotr Juni Yy 1

Extraliga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Michał Chichłowski KOR 23
2 Damian Kwaśnik AMP 22
- Wojciech Mysłowski AMP 22
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Mateusz Rojek ELE 1
- Mateusz Marut KML 1
- Waldemar Gola ELE 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Kamil Kuc EIN 3
- Kacper Kruczek EIN 3
- Viktor Ushatov AMP 3
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Patryk Baranowski KML 1
- Krystian Mucha AMP 1
- Łukasz Ciechanowicz BEK 1
Naszą witrynę przegląda teraz 2038 gości