sponsorzy

sponsor1.jpg

Media

II liga
Terminarz drużyny II liga

KOL MSC Data Czas Gospodarz   GościeWYN.
1 Hala 11.10.2014 19:15 h Wibalak - Bizpol1 - 1
1 - 0
1 Hala 11.10.2014 20:00 h E-Towers Famaba - Elektromax1 - 13
0 - 4
1 Hala 11.10.2014 20:45 h Dom-Bud - HDK1 - 2
1 - 2
1 Hala 11.10.2014 21:30 h Budowlani-Paździoch - PWiK Głogów3 - 2
0 - 0
1 Hala 12.10.2014 18:15 h E-5 - Nadodrze11 - 0
5 - 0
2 Hala 17.10.2014 20:15 h Elektromax - Wibalak2 - 2
2 - 0
2 Hala 17.10.2014 21:00 h Bizpol - Budowlani-Paździoch2 - 1
1 - 0
2 Hala 18.10.2014 20:30 h PWiK Głogów - Dom-Bud2 - 0
1 - 0
2 Hala 18.10.2014 21:15 h HDK - E-50 - 9
0 - 4
2 Gim 19.10.2014 17:30 h Nadodrze - E-Towers Famaba1 - 2
0 - 1
3 Hala 07.11.2014 20:15 h E-5 - PWiK Głogów6 - 2
4 - 0
3 Hala 07.11.2014 21:00 h Elektromax - Nadodrze4 - 1
2 - 0
3 Hala 19.12.2014 19:30 h Dom-Bud - Bizpol4 - 6
2 - 3
3 Hala 19.12.2014 20:15 h E-Towers Famaba - HDK11 - 1
4 - 0
3 Hala 19.12.2014 21:00 h Wibalak - Budowlani-Paździoch7 - 1
2 - 1
4 Gim 11.11.2014 16:30 h Nadodrze - Wibalak2 - 8
1 - 4
4 Gim 11.11.2014 17:15 h Budowlani-Paździoch - Dom-Bud2 - 2
1 - 1
4 Gim 11.11.2014 18:00 h HDK - Elektromax1 - 12
1 - 6
4 Gim 11.11.2014 18:45 h PWiK Głogów - E-Towers Famaba4 - 2
0 - 1
4 Gim 11.11.2014 19:30 h Bizpol - E-53 - 3
2 - 2
5 Hala 15.11.2014 18:15 h Nadodrze - HDK2 - 1
0 - 0
5 Hala 15.11.2014 19:00 h Wibalak - Dom-Bud5 - 2
1 - 0
5 Hala 15.11.2014 19:45 h E-5 - Budowlani-Paździoch4 - 1
0 - 0
5 Hala 15.11.2014 20:30 h Elektromax - PWiK Głogów2 - 2
1 - 1
5 Hala 15.11.2014 21:15 h E-Towers Famaba - Bizpol2 - 3
0 - 0
6 Gim 23.11.2014 15:00 h HDK - Wibalak2 - 7
0 - 1
6 Gim 23.11.2014 16:30 h PWiK Głogów - Nadodrze9 - 1
2 - 1
6 Gim 23.11.2014 17:15 h Budowlani-Paździoch - E-Towers Famaba2 - 5
1 - 1
6 Gim 23.11.2014 18:00 h Bizpol - Elektromax7 - 2
1 - 0
6 Gim 07.12.2014 13:30 h Dom-Bud - E-52 - 4
0 - 3
7 Gim 30.11.2014 12:00 h Wibalak - E-51 - 5
0 - 2
7 Gim 30.11.2014 12:45 h HDK - PWiK Głogów1 - 5
0 - 2
7 Gim 30.11.2014 13:30 h E-Towers Famaba - Dom-Bud1 - 1
0 - 0
7 Gim 30.11.2014 14:15 h Nadodrze - Bizpol0 - 5
0 - 2
7 Gim 30.11.2014 15:00 h Elektromax - Budowlani-Paździoch4 - 2
1 - 1
8 Gim 13.12.2014 15:00 h PWiK Głogów - Wibalak1 - 3
0 - 1
8 Gim 13.12.2014 15:45 h E-5 - E-Towers Famaba5 - 1
1 - 0
8 Gim 13.12.2014 16:30 h Bizpol - HDK7 - 1
3 - 1
8 Gim 13.12.2014 17:15 h Dom-Bud - Elektromax4 - 3
2 - 1
8 Gim 13.12.2014 18:00 h Budowlani-Paździoch - Nadodrze6 - 4
2 - 2
9 Hala 21.12.2014 14:15 h Wibalak - E-Towers Famaba3 - 3
1 - 1
9 Hala 21.12.2014 15:00 h PWiK Głogów - Bizpol2 - 6
1 - 1
9 Hala 21.12.2014 15:45 h Elektromax - E-52 - 4
2 - 1
9 Hala 21.12.2014 16:30 h HDK - Budowlani-Paździoch3 - 6
2 - 3
9 Hala 21.12.2014 17:15 h Nadodrze - Dom-Bud3 - 10
1 - 5
10 Hala 28.12.2014 12:00 h Bizpol - Wibalak4 - 2
2 - 1
10 Hala 28.12.2014 12:45 h Elektromax - E-Towers Famaba4 - 4
1 - 3
10 Hala 28.12.2014 13:30 h PWiK Głogów - Budowlani-Paździoch5 - 0
v - o
10 Hala 28.12.2014 14:15 h Nadodrze - E-51 - 9
1 - 5
10 Hala 28.12.2014 15:00 h HDK - Dom-Bud4 - 3
2 - 2
11 Hala 03.01.2015 15:00 h Wibalak - Elektromax2 - 2
2 - 1
11 Hala 03.01.2015 15:45 h Budowlani-Paździoch - Bizpol2 - 3
0 - 1
11 Hala 03.01.2015 16:30 h E-Towers Famaba - Nadodrze13 - 2
7 - 1
11 Hala 03.01.2015 17:15 h Dom-Bud - PWiK Głogów3 - 6
3 - 3
11 Hala 03.01.2015 18:00 h E-5 - HDK6 - 1
1 - 0
12 Hala 11.01.2015 14:45 h Budowlani-Paździoch - Wibalak4 - 1
1 - 0
12 Hala 11.01.2015 15:30 h Nadodrze - Elektromax2 - 6
2 - 3
12 Hala 11.01.2015 16:15 h Bizpol - Dom-Bud7 - 1
4 - 1
12 Hala 11.01.2015 20:45 h HDK - E-Towers Famaba2 - 5
1 - 1
12 Hala 11.01.2015 21:30 h PWiK Głogów - E-52 - 3
1 - 2
13 Hala 17.01.2015 18:45 h Wibalak - Nadodrze18 - 3
6 - 1
13 Hala 17.01.2015 19:30 h Dom-Bud - Budowlani-Paździoch1 - 4
0 - 0
13 Hala 17.01.2015 20:15 h Elektromax - HDK4 - 1
1 - 0
13 Hala 17.01.2015 21:00 h E-5 - Bizpol2 - 2
1 - 1
13 Hala 18.01.2015 14:00 h E-Towers Famaba - PWiK Głogów3 - 6
1 - 1
14 Gim 25.01.2015 13:00 h Dom-Bud - Wibalak2 - 9
1 - 3
14 Gim 25.01.2015 13:45 h HDK - Nadodrze5 - 1
1 - 0
14 Gim 25.01.2015 14:30 h Budowlani-Paździoch - E-54 - 7
2 - 4
14 Gim 25.01.2015 15:15 h PWiK Głogów - Elektromax4 - 3
0 - 0
14 Gim 25.01.2015 16:00 h Bizpol - E-Towers Famaba5 - 4
2 - 2
15 Hala 31.01.2015 18:00 h Wibalak - HDK3 - 3
0 - 2
15 Hala 31.01.2015 18:45 h E-5 - Dom-Bud4 - 3
0 - 2
15 Hala 31.01.2015 19:30 h Nadodrze - PWiK Głogów2 - 8
1 - 3
15 Hala 01.02.2015 12:00 h E-Towers Famaba - Budowlani-Paździoch4 - 8
1 - 3
15 Hala 01.02.2015 12:45 h Elektromax - Bizpol1 - 2
1 - 1
16 Gim 08.02.2015 18:00 h PWiK Głogów - HDK5 - 2
4 - 2
16 Gim 08.02.2015 18:45 h Dom-Bud - E-Towers Famaba2 - 8
0 - 2
16 Gim 08.02.2015 19:30 h Bizpol - Nadodrze9 - 0
4 - 0
16 Gim 08.02.2015 20:15 h Budowlani-Paździoch - Elektromax5 - 3
2 - 1
16 Gim 08.02.2015 21:00 h E-5 - Wibalak6 - 2
0 - 1
17 Hala 21.02.2015 18:00 h Wibalak - PWiK Głogów2 - 4
0 - 1
17 Hala 21.02.2015 18:45 h E-Towers Famaba - E-53 - 10
0 - 5
17 Hala 21.02.2015 19:30 h HDK - Bizpol1 - 3
0 - 0
17 Hala 21.02.2015 20:15 h Elektromax - Dom-Bud5 - 4
1 - 1
17 Hala 21.02.2015 21:00 h Nadodrze - Budowlani-Paździoch1 - 7
0 - 2
18 Hala 15.03.2015 14:00 h E-Towers Famaba - Wibalak4 - 4
2 - 2
18 Hala 15.03.2015 14:45 h Bizpol - PWiK Głogów4 - 1
2 - 1
18 Hala 15.03.2015 15:30 h E-5 - Elektromax3 - 6
0 - 2
18 Hala 15.03.2015 16:15 h Budowlani-Paździoch - HDK7 - 1
4 - 0
18 Hala 15.03.2015 17:00 h Dom-Bud - Nadodrze7 - 6
4 - 3


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

II liga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Amadeusz Żak FUE 35
2 Kamil Kaczmar ZPD 31
3 Kamil Szczyrek BUD 26
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Dariusz Tchórzewski MPR 1
- Grzegorz Maćkowiak ZZP 1
- Patryk Filipiak ZZP 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Andrzej Koryciński ZPD 4
2 Maciej Krzemień FUE 3
3 Michał Bednarski BIZ 2
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Dawid Lampa MPR 1
- Marcin Zdziechowicz FUE 1
- Kamil Piotrowski ZZP 1

II liga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Hubert Dobrakowski JEG 35
2 Krzysztof Szymkowiak Kłu 33
3 Krystian Woźniak GPK 29
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Marek Siemek JEG 1
- Marek Ochej KOL 1
- Andrzej Frankowski MER 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Dawid Serweta MER 5
2 Jakub Michalski LOM 4
3 Daniel Sławiński RAP 3
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Erwin Górecki GPK 1
- Adrian Anklewicz Kłu 1
- Alan Wojtaszek GPK 1

II liga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Marcel Michalczak ELT 37
2 Krystian Karwatka BET 23
3 Patryk Kraska WM 20
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Mariusz Słonina NAD 1
- Wojciech Woźniak DZI 1
- Błażej Wieczorek PAD 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Robert Nomejko WM 5
2 Daniel Nowakowski BET 3
- Kamil Kuc PAD 3
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Bartłomiej Ręba DZI 2
2 Kamil Kuc PAD 1
Naszą witrynę przegląda teraz 685 gości