sponsorzy

sponsor1.jpg

Media

Extraliga
Informacje o graczu - Margas Tomasz

Dane osobiste

Zdjęcie Margas Tomasz
Imię i Nazwisko: Tomasz Margas
Numer na Koszulce: 6
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Strzelona bramka Żółta kartka Czerwona kartka Gol samobójczy
niedziela października 28 Budowlani-Paździoch 1 - 12 ZZPD Rudna 0 0 0 0
niedziela listopada 04 Bizpol 8 - 3 Budowlani-Paździoch 0 0 0 0
niedziela listopada 11 ZZPPM HMG 8 - 1 Budowlani-Paździoch 0 0 0 0
niedziela grudnia 02 Budowlani-Paździoch 4 - 9 Budrem 0 0 0 0
niedziela grudnia 16 Inevo/Fuego Team 15 - 5 Budowlani-Paździoch 0 0 0 0
sobota grudnia 22 Budowlani-Paździoch 3 - 4 Locus 0 0 0 0
niedziela stycznia 27 Budowlani-Paździoch 4 - 20 Bizpol 0 0 0 0
niedziela lutego 03 Budowlani-Paździoch 0 - 17 ZZPPM HMG 0 0 0 0
niedziela lutego 10 Budrem 9 - 0 Budowlani-Paździoch 0 0 0 0
niedziela lutego 17 Budowlani-Paździoch 0 - 14 Inevo/Fuego Team 0 0 0 0
niedziela lutego 24 Locus 8 - 3 Budowlani-Paździoch 0 0 0 0
niedziela marca 03 Budowlani-Paździoch 2 - 8 MProjekt 0 0 0 0
niedziela marca 10 Sobota SWS Invest 6 - 1 Budowlani-Paździoch 0 0 0 0
sobota marca 16 Budowlani-Paździoch 4 - 9 ZZ Polska Miedź 0 0 0 0
Meczów ogółem 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Strzelona bramka  Żółta kartka  Czerwona kartka  Gol samobójczy 
I liga Budowlani-Paździoch 17 2 1 0 0
III Liga Budowlani-Paździoch 0 0 0 0 0
III Liga Budowlani-Paździoch 16 0 2 1 0
II liga Budowlani-Paździoch 16 1 0 0 0
I liga Budowlani-Paździoch 12 0 0 0 0
I liga Budowlani-Paździoch 12 0 1 0 0
Extraliga Budowlani-Paździoch 14 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 87 3 4 1 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
I liga Sezon 2015-2016 Budowlani-Paździoch Zawodnik
III Liga Sezon 2012-2013 Budowlani-Paździoch Zawodnik
III Liga Sezon 2013-2014 Budowlani-Paździoch Zawodnik
II liga Sezon 2014-2015 Budowlani-Paździoch Zawodnik
I liga Sezon 2016-2017 Budowlani-Paździoch Zawodnik
I liga Sezon 2017-2018 Budowlani-Paździoch Zawodnik
Extraliga Sezon 2018-2019 Budowlani-Paździoch Zawodnik


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Extraliga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Kamil Kaczmar ZPD 29
2 Andrzej Koryciński ZPD 19
3 Michał Morawski BIZ 17
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Hubert Dęga GPK 1
- Patryk Filipiak ZZP 1
- Daniel Rząd Kłu 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Wiktor Kobiela ZZP 3
2 Maciej Krzemień FUE 2
- Andrzej Koryciński ZPD 2
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Wojciech Knoski BIZ 1
- Marcin Zdziechowicz FUE 1
- Patryk Kozłowski SOB 1

Extraliga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Miłosz Jóźwiak MER 33
2 Alan Furman Yy 19
3 Paweł Kondratyk PWI 18
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Janusz Kłonowski MPR 1
- Marek Drużkowski WM 1
- Michał Mackiewicz BIN 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Alan Furman Yy 3
2 Michał Szmaciński BUD 2
- Piotr Zalewski MPR 2
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Krzysztof Golba WM 1
- Kamil Reinholz BIN 1
- Piotr Juni Yy 1

Extraliga

Strzelona bramka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Michał Chichłowski KOR 23
2 Damian Kwaśnik AMP 22
- Wojciech Mysłowski AMP 22
Gol samobójczy
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Mateusz Rojek ELE 1
- Mateusz Marut KML 1
- Waldemar Gola ELE 1
Żółta kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Kamil Kuc EIN 3
- Kacper Kruczek EIN 3
- Viktor Ushatov AMP 3
Czerwona kartka
# Zawodnik Drużyna ILOŚĆ
1 Patryk Baranowski KML 1
- Krystian Mucha AMP 1
- Łukasz Ciechanowicz BEK 1
Naszą witrynę przegląda teraz 1393 gości